Bu sayt Cahangir Zeynallının foto və video çəkilişləri asasında yaradılıb.

Peşəkar yurnalist, kinematoqrafçı illərdir müxtəlif ölkələrdə fotolar, video reportaflar lentə alır. Son illərdə Almaniyada yurnalist kimi akkreditə olunmuşdur. Bu sayt əsasən Alman sskizlərini özündə cəmləşdirir.

1.Zeynallinin çoxsaylı video reportaflarından sənədli filmlər yaranmişdir. Əlbəttə ki, bu,
umalistin gördüyü işlərin cüzi bir hissəsidir, amma tədricən sayt

2.Zeynallının həm yeni əsərləri, həm də çoxsaylı arxiv foto və video materialları ilə doldurulacaqdır.

Diese Website wurde auf der Grundlage von Fotos und Videos von Jahangir Zeynalli erstellt.
Als professioneller Journalist und Filmemacher fotografiert und filmt er seit vielen Jahren in verschiedenen Ländern. Seitdem ]. Zeynalli in Deutschland als Joumalist akkreditiert ist, enthält diese Seite hauptsächlich seine zahlreiche Videoberichte aus Deutschland. Natürlich ist dies nur ein kleiner Teil dessen, was der Joumalist getan hat. Die Website wird bald mit den weiteren neuen Werken von ]. Zeynalli als auch mit seinen zahlreichen Archiv-Foto- und Videomaterialien aktualisiert.